به این سایت خوش آمدید

حس شنوایی چیست

گوش اندام حس شنوایی است .گوش در تشخیص صدا وموقعیت بدن نقش دارد.گوش از سه بخش تشکیل شده است

گوش خارجی گوش میانی گوش داخلی
لاله گوش حفره استخوانی دهلیز
مجرای شنوایی پرده صماخ بخش حلزونی

اجزای گوش

تمامی حقوق این سایت متعلق به حامد زارعی می باشد